Jeugd 0-18 jaar

 
 

Gooise Meren Beweegt verbindt en werkt samen met organisaties uit het sociaal domein en sport- en beweegaanbieders om: 

  • Nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor ouders, verzorgers, kinderen en jongeren te creëren en over te dragen, zodat ze zelfstandig voortgezet kunnen worden.
  • Bestaande sport- en beweegactiviteiten te verbeteren en organisaties daarbij te begeleiden.
  • Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren te informeren over sport- en beweegactiviteiten en een gezonde leefstijl.
  • Openbare ruimte en sport- en beweegfaciliteiten te benutten (grasveld, speelplek en strand).

JOGG

Een onderdeel van Gooise Meren Beweegt is de JOGG-regisseur (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst). Een JOGG-gemeente en de daarbij behorende functies als JOGG-regisseur en JOGG-beleidsambtenaar streven naar het creëren van gezondere omgevingen rondom kinderen tussen 0-12 jaar en ouders en verzorgers en een actievere en gezondere leefstijl. 

Om bovenstaand doel en maatschappelijke effect te bereiken, verbindt en werkt de JOGG-regisseur samen met alle gemeentelijke sectoren, zoals het sociaal domein en de gezonde leefstijl sector, sport- en beweegaanbieders, ruimtelijke ordening en het bedrijfsleven om:

  • Draagvlak te creëren voor het opzetten van projecten op beleidsmatig en operationeel niveau bij organisaties (watertappunt, moestuin, gezonde school, gezonde sportomgeving, schoolactiviteiten over drinken, eten, bewegen en rusten, gezonde evenementen).
  • Betrokkenheid te krijgen van partnerorganisaties bij de invulling van wet- en regelgeving en beleid rondom gezonde leefstijl.
  • Kennis, informatie en contacten delen met betrokken partijen.
  • Een eventueel toekomstig Preventie-akkoord te ondersteunen.

De rol van de JOGG-regisseur is stimulerend, coördinerend en regisserend, als verlengstuk van of in opdracht van de stuurgroep. De realisatie van projecten ligt zoveel mogelijk bij de uitvoeringsorganisaties. Ten behoeve van de zichtbaarheid en waar nodig kan de regisseur ook een rol spelen bij de uitvoering. De JOGG-regisseur fungeert als contactpersoon voor partnerorganisaties, de gemeente en voor het landelijk JOGG-bureau.

Voor informatie of vragen kunt u terecht bij: