Nieuws:

Van verlaten veldje naar ontmoetingsplek voor jong en oud

16 juli opening nieuw basketbalveld Ruijterplein Bussum

Aanleg van van het nieuwe basketbalveld aan het Ruijterplein Bussum
Aanleg van van het nieuwe basketbalveld aan het Ruijterplein Bussum

JOGG-regisseur Miek van Setten twijfelde vorig jaar geen moment toen ze de oproep van JOGG voorbij zag komen om juist in coronatijd jongeren extra aandacht en perspectief te geven. Een mooie kans voor JOGG-gemeente Gooise Meren om het 3x3 basketbal project middels extra financiële middelen een impuls te geven. Samen met haar collega Patrick Compter, ook werkzaam bij Gooise Meren Beweegt, kwam ze in actie. Tijd om terug te blikken.

Bewoners zorgen voor het fundament
De basis van het 3x3 basketbal beweegproject is letterlijk door de bewoners van de wijk gelegd. Zij zorgden er voor dat het basketbal veld, op het Ruijterplein in Bussum, werd gerenoveerd door de Gemeente Gooise Meren. Nieuwe lijnen werden getrokken, basketnetjes vervangen én er werd weer gespeeld. Ti Vargas Grin is de voorman van dit buurtinitiatief. Zijn doel om individuen uit de buurt samen een potje te laten spelen werkte. Zo groeide het verlaten veldje langzaam uit tot een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Samen bouwen en versnellen
Ti neemt contact op met Patrick om op dit fundament voort te bouwen. Patrick: “Naast een inspirerend verhaal liet Ti daadkracht zien. Hij is al gestart, er is een community en er zijn shirtjes en netjes. Waarom hij bij ons aanklopt? Om de handen ineen te slaan om samen een nieuw veld neer te leggen en de 3x3 basketbal nog bredere bekendheid te geven, niet alleen onder de volwassenen/jong volwassenen, maar ook de jeugd en jongeren in de buurt.

De Covid-pandemie zorgde voor veel negatieve impact bij jongeren. Vanuit zijn rol als coördinator buursportcoach richt Patrick zich op jongeren ouder dan 12 jaar en ziet hij voldoende kansen in Urban Sports en wil er dan ook alles aan doen om dit initiatief ook in Covid-tijd te versnellen. Dankzij de financiële middelen die JOGG beschikbaar stelt kunnen ze inzetten op meer bekendheid onder de jeugd binnen de Gemeente Gooise Meren.

Life Skills
Dat het niet alleen om basketbal draait is duidelijk wanneer 3X3 UNITES wordt betrokken bij het project. Zij leren jongeren door middel van 3x3 basketbal Life Skills waar zij en hun lokale community voordeel van hebben. In de 3x3 Unites Leader Course leren zij vaardigheden zoals snel schakelen, het tonen van veerkracht van eigenaarschap, sportiviteit en inclusiviteit. Juist in moeilijke situaties, zoals de Covid-pandemie, komen deze vaardigheden goed van pas. Deze leaders zorgen ervoor dat in hun community een structureel 3x3 aanbod is. Ze zijn verantwoordelijk voor het organiseren van 3X3 activiteiten, trainingen en evenementen in hun community en geven de Life Skills weer mee aan andere jongeren.

Er is veel geleerd tijdens dit proces zegt Patrick: “Bij Gooise Meren Beweegt is veel kennis opgedaan maar ook in de wijk én bij de jongeren ligt veel expertise. We hebben geleerd hoe we dit soort initiatieven de volgende keer kunnen opzetten en hoe we nog meer jongeren kunnen bereiken. Het is ooit begonnen met een mooi verhaal van Ti maar niet een verhaal met een kop en een staart, de financiële impuls van JOGG is namelijk het begin”.

De impact van Covid maakte de werving van de jongeren voor de Leader course uitdagend. Clinics en werving via docenten was niet mogelijk. Miek geeft aan: “Het is belangrijk om in het voortraject duidelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheid van de partijen en elkaar hier ook op aan te spreken wanneer deze niet worden nagekomen. Waarschijnlijk hadden we in andere tijden meer deelnemers kunnen werven.” Desondanks kijkt Miek met trots terug op dit project: “De samenwerking tussen de bewoners, 3x3 Unites en Gooise Meren Beweegt heeft ervoor gezorgd dat door het opleiden van een groepje jongeren een uitstraling heeft gehad naar de gehele regio. Hun inzet breidt zich uit als een olievlek, de leaders zijn ook actief betrokken bij andere beweegactiviteiten die wij organiseren in de gemeente. De combinatie van jongeren in beweging brengen, Life Skills, mentaal welzijn, uitstraling naar de regio en een goed voorbeeld zijn binnen de community spreekt mij aan en dit is waargemaakt.

Goed nieuws: op dit moment wordt er hard gewerkt aan het aanleggen van het basketbalveld vanaf 16 juli zal de eerste 3x3 wedstrijd worden gespeeld. Ook liggen er mooie plannen voor uitbreiding en een vervolgtraject van het 3x3 initiatief.

Tekst artikel: JOGG