Nieuws:

Leerlingen Vitus MAVO doen Gooise Meren Beweegt test

Na een geslaagde pilot in 2020 hebben drie 3e jaars klassen van de VITUS MAVO afgelopen paar maanden deelgenomen aan de Gooise Meren Beweegt test (GMB-test). Dit project werd ingepast in een leefstijlblok, die deze school aanbied aan haar leerlingen.

Gooise Meren Beweegt zet deze tool in om nader kennis te maken met deze doelgroep, hen bewust te laten worden over het hanteren van een gezonde leefstijl én om de relatie tussen de organisatie, school en lokale sportaanbieder te versterken. De GMB-test bestaat uit verschillende onderdelen, die met de school op maat worden gemaakt.

De leerlingen startten met het invullen van een online vragenlijst die inging op de volgende thema’s: jij en sport, sporten op school, sporten in de buurt, sport bij de vereniging of commerciële aanbieder, en leefstijl.

Vervolgens werden er tijdens de gymles sporttesten afgenomen op basis van de CLUKS (Coördinatie, Lenigheid, Uithoudingsvermogen, Kracht, Snelheid). Dit laat de leerlingen op actieve wijze een beter inzicht krijgen in waar hun individuele “krachten” liggen op het gebied van sport en bewegen.

Tijdens de verwerkingsles maakten de leerlingen een persoonlijk beweegprofiel. Gooise Meren Beweegt hoopt dat de jongeren middels deze kennis en het eindproduct een beter beeld hebben van wat de persoonlijke beweegvoorkeuren/-krachten zijn, waardoor zij gerichtere keuzes kunnen maken op het gebied van sport en bewegen. Wat hopelijk leidt tot een leven lang bewegen met plezier!

Het geheel werd maandag 1 november op sportieve wijze afgesloten met een clinic freerunnen, die werd verzorgd door Yannick Moskala van ‘Erik Verlaan Sport’. Yannick heeft een aantal uitdagende technieken laten zien en de leerlingen een mooie basis meegegeven om over verschillende obstakels te geraken. Wil jij ook kennismaken met deze sport? Dat kan op dinsdagen in Bussum. Kijk voor informatie op: https://erikverlaansport.nl/

Vitus MAVO (in het bijzonder docent Stefan van der Manden), Yannick Moskala en uiteraard alle leerlingen bedankt voor de inzet!

In 2022 staat de GMB-test ook gepland bij het Goois Lyceum.

Werkt jullie middelbare school nog niet actief samen met Gooise Meren Beweegt en willen jullie ook onderzoeken hoe deze tool kan worden ingepast in het lesprogramma? Neem dan contact op met buurtsportcoach Patrick Compter via: p.compter@gmbeweegt.nl