Nieuws:

JOGG-regisseur is op een missie

“Sinds de zomervakantie wordt er in de (digitale) wandelgangen van de Zandzee (waar ik in het team Gooise Meren Beweegt werk bij Sportfondsen Gooise Meren) en het gemeentehuis hard gewerkt aan nieuwe projecten. We werken aan plannen om de jeugd te ondersteunen om een gezonde leefstijl te krijgen.” Aan het woord is JOGG regisseur Miek van Setten. “Dit kan ik natuurlijk niet alleen en ik krijg hulp en ondersteuning van samenwerkingspartners. Zo noem ik de belangrijkste: de GGD, diverse beleidsadviseurs van de Gemeente Gooise Meren verspreid over de diverse beleidsterreinen, Gooise Meren Beweegt met onder andere de Buurtsportcoaches Jeugd en Volwassen & Senioren en de Sportverenigingsondersteuners, STAD Gooi, (Besturen van) scholen zowel speciaal, primair als voortgezet onderwijs, sportverenigingen, Team:Fit, Voedingscentrum, Versa Welzijn (maatschappelijk cultureel werk), Jeugd & Gezin en natuurlijk diverse commerciële bedrijven zoals bijvoorbeeld supermarkten of sportaanbieders.”

Noem eens een paar afgeronde projecten?

“Om een paar voorbeelden te geven van projecten die afgerond zijn, noem ik de Gezonde School vignetten van de Comeniusschool (Welbevinden) en Julianaschool Kwartellaan (Voeding en drinken), de Gezonde Sportkantine van HC Naarden (goud), watertappunt bij de Julianaschool Kwartellaan, bewustmaken en kennis overdracht naar Jeugd & Gezin en het aanpassen van waterbeleid Brandsmaschool.”

Aan welke grote projecten werk je?

“De grote projecten waar ik mee bezig ben, zijn input leveren voor het Lokale Preventie akkoord, samenwerken met de gemeente aan de Jeugdnota en meewerken aan de invulling op het gebied van de gezonde leefstijl in de Omgevingswet/visie. Dat klinkt allemaal heel zweverig, maar wat ik daarin probeer te doen is als volgt. Via deze beleidsnota’s aandacht, tijd en geld proberen te regelen zodat er op de scholen, in de leefomgeving en bij de buurthuizen en bij sportclubs projecten kunnen worden gedaan om er voor te zorgen dat de gezonde leefstijl structureel onderdeel wordt van de jeugd. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van de Gezonde School aanpak op alle scholen (met thema’s als Welbevinden, Slapen, Voeding en Sport & Bewegen), groente 10-uurtje op scholen, Gezonde Sportkantines op de sportclubs, Rookvrije Sportomgevingen, Gezonde Kinderopvang-coaches opleiden, Gezonde Schoolkantines op het Voortgezet onderwijs, Veilige en Beweegvriendelijke Schoolomgeving, Kind naar Gezonder Gewicht, aandacht voor ondergewicht, watertappunten in de openbare ruimte, op scholen en bij sportclubs.”

Waar kunnen we je tegenkomen?

“Naast deze grotere projecten houd ik mij ook bezig met de kleine activiteiten zoals het uitdelen van gezonde tussendoortjes en lunch tijdens activiteiten van Gooise Meren Beweegt. Zoals hopelijk in de komende maanden bij het Schoolvoetbal in Naarden en Bussum en de Beach Summer Games op het strand van Muiderberg begin juli. Ik sta altijd open voor suggesties en ideeën in het kader van de gezonde leefstijl voor de jeugd in Gooise Meren. Dus als je samenwerking zoekt of eens wilt sparren met mij of iemand nodig hebt uit mijn netwerk, dan ben je van harte welkom om contact op te nemen via m.vansetten@gmbeweegt.nl of via 06-40 44 28 20.”