Nieuws:

Het lokaal Sportakkoord gaat van start

De gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Sport is namelijk gezond, leuk en goed voor de ontwikkeling en vorming.

 Om dat doel te bereiken heeft de gemeente samen met Gooise Meren Beweegt, verschillende sportverenigingen en aanbieders en maatschappelijke organisaties het Lokaal Sportakkoord opgesteld. Het Sportakkoord Gooise Meren sluit aan bij het Nationaal Sportakkoord uit 2018. Het Lokaal Sportakkoord bestaat uit de volgende vier thema’s/deelakkoorden:

Inclusief sport en bewegen
De ambitie is dat iedere inwoner van Gooise Meren een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. We investeren in passend sport- en beweegaanbod en begeleiding voor inwoners met een beperking, GGZ-achtergrond, migratieachtergrond en laaggeletterdheid. We ontwikkelen een volwassenenfonds sport en bewegen voor minima.
Aanvoerder: Alexandra Ochsendorf (Team Sportservice ’t Gooi): aochsendorf@teamsportservice.nl

Van jongs af aan vaardig bewegen

Een leven lang sporten en bewegen begint bij de jeugd. We zien dat kinderen steeds minder bewegen en dat hun motorische vaardigheid steeds verder achteruitgaat. Door zo jong mogelijk te beginnen met bewegen en de ouders hier bij te betrekken wordt iedereen zich bewust van hoe belangrijk bewegen is. We ontwikkelen een beweegprogramma voor 2 tot 6 jarigen. We stimuleren het buitenspelen door het creëren van uitdagende speelplekken.
Aanvoerder: Harold Siekmann (Gooise Meren Beweegt): h.siekmann@gmbeweegt.nl

Duurzame sportinfrastructuur
Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig. We investeren in de verduurzaming van sportaccommodaties en stimuleren sportverenigingen bewust en slim met energie om te gaan.
Aanvoerder: Mariska de Koning (gemeente Gooise Meren): m.dekoning@gooisemeren.nl

Vitale sport- en beweegaanbieders
Het is van belang dat sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig blijven zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. We doen dit door het oprichten van een sportraad, die als taak heeft het bevorderen van een betere samenwerking tussen de gemeente en sportaanbieders én betere samenwerking tussen sportaanbieders onderling. We ontwikkelen een opleidingsprogramma (gericht op persoonlijke ontwikkeling) om de kwaliteit van trainers-coaches structureel te verhogen. Dit moet niet alleen leiden tot meer plezier voor de sporter, maar ook tot meer binding van de trainer-coach met de club.
Aanvoerder: Harold Siekmann (Gooise Meren Beweegt): h.siekmann@gmbeweegt.nl

Het Lokaal Sportakkoord is een levend document. De ambities dienen nog uitgewerkt en aangescherpt te worden. Keuzes en prioritering kunnen gaandeweg de uitvoering veranderen. Ook nieuwe activiteiten die aansluiten op de ambities kunnen worden toegevoegd. 

Mocht je als sportvereniging of sportaanbieder nog willen aanhaken bij een deelakkoord of heb je een geweldig idee dat past binnen de ambities, neem contact op met Harold Siekmann (h.siekmann@gmbeweegt.nl). Alle partijen die een actieve bijdrage willen leveren zijn van harte welkom. Het hoofddoel van het Lokaal Sportakkoord is immers om gezamenlijk te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van Gooise Meren een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen!