Nieuws:

De ambities van het Lokaal Sportakkoord

De gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Sport is namelijk gezond, leuk en goed voor de ontwikkeling en vorming. Bovendien brengt het je in contact met anderen en draagt het op die manier ook bij aan de samenhorigheid in Gooise Meren. Om deze ambitie te verwezenlijken heeft de gemeente samen met Gooise Meren Beweegt, verschillende sportverenigingen en aanbieders en maatschappelijke organisaties het Lokaal Sportakkoord opgesteld. Het Sportakkoord Gooise Meren sluit aan bij het Nationaal Sportakkoord uit 2018.

De thema's

In het Sportakkoord Gooise Meren zijn een aantal ambities benoemd waar de genoemde partijen samen mee aan de slag gaan. De ambities zijn uitgewerkt in de volgende vier thema’s:

- inclusief sporten en bewegen

- van jongs af aan vaardig bewegen

- duurzame sportinfrastructuur

- vitale sportaanbieders en een positieve sportcultuur

'Inclusief sporten’ houdt in dat iedereen moet kunnen bewegen. Het streven is om voor inwoners met een beperking, GGZ-achtergrond, migratieachtergrond en laaggeletterdheid een passend sport- en beweegaanbod te organiseren.

Bij ‘van jongs af aan vaardig bewegen’ ligt de focus op peuters en kleuters. Door zo jong mogelijk te beginnen met veelzijdig bewegen en de ouders hier bij te betrekken wordt iedereen zich bewust hoe belangrijk bewegen is. Kinderen die bewegen namelijk leuk vinden en motorisch een goede basis hebben, blijven ook op latere leeftijd meer bewegen en doen vaker aan sport. Het streven is om voor deze doelgroep te komen tot meer sport- en beweegaanbod dat bijdraagt aan optimale motorische ontwikkeling.

'Duurzame sportinfrastructuur' gaat o.a. over verduurzaming van sportaccommodaties en het stimuleren van sportverenigingen om bewust en slim met energie om te gaan. Om met zijn allen een leven lang te kunnen sporten en bewegen hebben we een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur nodig.

En de partijen die betrokken zijn bij het thema 'vitale sportaanbieders en een positieve sportcultuur' zetten zich in voor het belang dat sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig blijven. Een speerpunt is om sportverenigingen te stimuleren onderling meer samen te werken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een sportplatform op te richten waar verenigingsbestuurders elkaar ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen.

Partijen die een actieve bijdrage willen leveren zijn van harte welkom

De werkgroepen van de verschillende thema’s zijn de afgelopen periode bij elkaar gekomen om ideeën uit te wisselen en plannen te maken voor het uitvoeren van projecten die aansluiten bij de ambities. Het Lokaal Sportakkoord is een levend document, dus ideeën voor nieuwe projecten die bij een van de vier thema's passen zijn nog welkom.

Mocht je als sportvereniging, ondernemer, school, kinderopvang enzovoort willen aanhaken bij een deelakkoord of heb je een geweldig idee dat past binnen de ambities, neem contact op met verenigingsondersteuner Harold Siekmann (h.siekmann@gmbeweegt.nl).

Alle partijen die een actieve bijdrage willen leveren zijn van harte welkom. Het hoofddoel van het Lokaal Sportakkoord is immers om gezamenlijk te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners van Gooise Meren een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen!