Niet meer hangen

Niet meer hangen

Inleiding

Burgemeester Han ter Heegde is vorige week speciaal naar sporthal De Zandzee gekomen omdat een groep jongeren hem had uitgenodigd om te kijken naar het zaalvoetbal en om hem te bedanken.
“De jongeren hadden als verrassing een cadeau voor de burgemeester en de buurtsportcoaches, omdat die geregeld hadden dat ze elke dinsdag van 17.30 tot 19.00 kunnen zaalvoetballen in de sporthal”, vertelt jongerenwerker Isabelle de Klerk. “Het verhaal van het zaalvoetballen begon eigenlijk bij McDonald’s waar we de jongens toevallig tegenkwamen. Ze vertelden ons dat ze hier vaak rondhangen omdat er niets leuks te doen was voor ze in Bussum.”

Aanbod

Kennismaken
De jongens vertelden dat ze hun passie, het voetballen, missen
“We hebben ze toen aangeboden om op vrijdagavond een inloop te houden met activiteiten in wijkcentrum Uit-Wijk. Dat hebben ze meteen opgepakt en elke vrijdagavond kwam er een grote groep jongeren.”
De burgemeester kwam een keer langs om te kijken hoe het eraan toeging en om kennis te maken. De jongens vertelden hem toen dat ze graag langskwamen in de Uit-Wijk, maar dat ze hun passie, het voetballen, misten. Ze voetbalden al jaren op veldjes in Bussum, maar wilden graag gaan zaalvoetballen, en het lukte hen niet om dat te regelen. Ter Heegde dacht er meteen aan om de hulp van de buurtsportcoaches in te roepen. De coaches gaan namelijk flink uitbreiden qua formatie en hebben de opdracht om ook voor jongeren sportactiviteiten te organiseren in de wijk. De jongens waren verrast door de reactie van de burgemeester. Hij wilde het probleem meteen aanpakken. De jongeren hadden deze reactie niet zien aankomen omdat ze vaak niet zo worden behandeld.”

 

Jongerenwerker
Sportfondsen Bussum kon door een subsidie de jongerenwerker Marouane Izmar aannemen. “Marouane is hier de geschikte persoon voor. Drie maanden later, op dinsdag 6 maart, konden de jongens gaan zaalvoetballen. Dit doen ze in de sporthal van De Zandzee onder begeleiding van Marouane, die ook de functie van buurtsportcoach heeft. De jongens vinden het geweldig en komen elke keer met een groep van twintig jongeren zaalvoetballen. Ook jongeren in Naarden zaalvoetballen. Dat doen ze in het clubhuis Sprong op de maandag van 17.30 tot 19.00 uur.”
Voor de jongeren is het serieus nemen van hun wensen en de snelle actie van de burgemeester en alle partijen eromheen erg belangrijk. “Het geeft ze vertrouwen en laat zien dat ze er toe doen. Dat er naar hen om wordt gekeken en naar ze geluisterd wordt. De burgemeester heeft dit zelf opgepakt en dat siert hem. Hij heeft laten zien dat hij een burgervader is voor alle inwoners, dus ook voor jongvolwassenen.”
“Als er jongeren zijn die ook willen sporten of andere activiteiten willen ondernemen, dan kunnen ze contact opnemen via 06-53 66 29 20. We hebben bijvoorbeeld een zelfverdedigingscursus en filmavond geregeld in de Uit-wijk, maar ook in de Scan in Naarden. Als het om sporten gaat, kunnen we de jongeren in contact brengen met een buurtsportcoach.”

 

Meer informatie staat op www.versawelzijn.nl.